Kolokvium Etudes françaises en Slovaquie 2010

Informácie o udalosti

Kolokvium Etudes françaises en Slovaquie 2010

Dátum a čas začiatku:30. sep. 2010 - 9:00
Dátum a čas konca:1. okt. 2010 - 16:00
Miesto:Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Kontakt:048 446 5131
E-mail:katarina.chovancova@umb.sk

V dňoch 30. 9. - 1. 10. 2010 Katedra romanistiky zorganizovala na pôde fakulty z iniciatívy Francúzskeho inštitútu v Bratislave kolokvium "Études françaises en Slovaquie 2010, na ktorom sa zúčastnili členovia katedier romanistiky zo všetkých slovenských fakúlt.
Program pozostával z dvoch častí: 
1. Odborné rokovania prebiehali v sekciách:  jazykovednej, literárnej, didaktickej a prekladateľskej;
2. Perspektívy a formy ďalšej spolupráce (študijné pobyty učiteľov a študentov vo Francúzsku).