Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA I.

Informácie o udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA I.

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA I.

Dátum a čas začiatku:26. mar. 2009 - 9:00
Dátum a čas konca:27. mar. 2009 - 16:00
Miesto:KRO s Oddelením PAT na Ružovej 14
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Za FJ: PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Za ŠJ: Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., Za TJ: Mgr. Katarína Klimová, PhD.
E-mail:katarina.chovancova@umb.sk, eva.reichwalderova@gmail.com, k.klimova@gmail.com

V dňoch 26. - 27. marca 2009 sa konal 1. ročník vedeckej konferencie Stúdia Romanistica Beliana s medzinárodnou účasťou za francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Podujatie zorganizovala Katedra romanistiky s cieľom vytvoriť priestor skúseným aj začínajúcim vysokoškolským pedagógom a vedeckým pracovníkom. 

Vedecká konferencia poskytla účastníkom nové podnety pre vedecko-výskumnú činnosť a pedagogickú činnosť, otvorila priestor na odbornú diskusiu, priblížila témy, na ktoré sa jednotliví romanisti  zameriavajú v rámci svojich individuálnych alebo tímových výskumov a ponúkla možnosť aktívnej spolupráce.