Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA I.

V dňoch 26. - 27. marca 2009 sa konal 1. ročník vedeckej konferencie Stúdia Romanistica Beliana s medzinárodnou účasťou za francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Podujatie zorganizovala Katedra romanistiky s cieľom vytvoriť priestor skúseným aj začínajúcim vysokoškolským pedagógom a vedeckým pracovníkom. 

Vedecká konferencia poskytla účastníkom nové podnety pre vedecko-výskumnú činnosť a pedagogickú činnosť, otvorila priestor na odbornú diskusiu, priblížila témy, na ktoré sa jednotliví romanisti  zameriavajú v rámci svojich individuálnych alebo tímových výskumov a ponúkla možnosť aktívnej spolupráce.

Prílohy ku stránke: