Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA III.

Krátke poohliadnutie sa za medzinárodnou vedeckou konferenciou STUDIA ROMANISTICA BELIANA III., ktorú Katedra romanistiky zorganizovala v dňoch 10. a 11. októbra 2013.

V troch sekciách (francúzštinárskej, španielčinárskej a taliančinárskej) sa jej zúčastnilo celkovo 66 aktívnych prispievajúcich. Ústrednou témou konferencie boli interdisciplinárne aspekty medzi jazykom, kultúrou, geografiou a históriou.

Ďakujeme organizačnému tímu, dobrovoľníkom z radov študentov a všetkým zúčastneným kolegyniam a kolegom za vytvorenie príjemnej atmosféry na výmenu odborných znalostí a skúseností. Tešíme sa v r. 2015 na 4. ročník úspešne započatej konferenčnej tradície.

Prílohy ku stránke: