Centrum univerzitných úspechov

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Číslo projektu:BECO-2012-72
Doba riešenia:2012 - 2015
Spoluriešitelia:Nicolas, Guy, Mgr. (Katedra romanistiky FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno