Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature, Migration, Exile and Learning

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Erasmus +

Číslo projektu:2019-1-FR01-KA203-062886
Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:UNIVERSITE RENNES II
Spoluriešitelia:Spoluriešitelia za UMB: M. Zázrivcová, F. Schmitt, J. Pecníková, Rošteková (FPVaMV)
Zahraničný projekt:áno