Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania