Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Informácie o projekte

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Vyhlasovateľ:

 

Studentská grantová soutež (IGA), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

Číslo projektu:SPP 43210131
Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Ph.D. (Katedra romanistiky FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno