Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy

Informácie o projekte

Tandem, bilingualism and construction disciplinary knowledge: French as a foreign language and professional French in the contact with languages in Central and Eastern Europe

Tandem, bilinguisme et construction de savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO

Číslo projektu:Univerzitná agentúra pre frankofóniu (AUF)
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Nicolas Guy (za KRO FHV UMB)
Koordinátor projektu:Université de Médecine et Pharmacie « I. Hatieganu » de Cluj-Napoca, Roumanie
Spoluriešitelia:ROUMANIE – Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca
SLOVAQUIE – Université de Matej Bel (Nicolas Guy, Monika Zázrivcová, Katarína Chovancová)
SUISSE - Université de Genève
LUXEMBOURG – Université de Luxembourg
ROUMANIE - Université d'Arts et Design de Cluj-Napoca
BELGIQUE - Université Libre de Bruxelles
SLOVAQUIE – Alliance française de Banska Bystrica
Zahraničný projekt:áno