Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy