L'alternance intégrée dans la formation initiale (Miesto a funkcia pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov francúzskeho jazyka)

Informácie o projekte

Position and function of teaching experience in undergraduate training of teachers of French )

Číslo projektu:európsky štrukturálny projekt: TEMPUS Phare N
Doba riešenia:1995 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ (za FHV UMB)
Koordinátor projektu:PF UK Bratislava
Spoluriešitelia:partneri: lokálna koordinátorka FHV UMB Banská Bystrica - doc. PhDr. Elena Baranová, spoluriešitelia: PF UKF Nitra, ISERP Walferdange-Luxembursko, ESBP-Bastogne-Belgicko
Zahraničný projekt:áno