Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0748/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Korgová Monika, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie