Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0156/19
Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.
Spoluriešitelia:2019: Guriérrez (Z), Reichwalderová
2020: Reichwalderová (Z)
Zahraničný projekt:nie