Red de Hispanistas de Europa Central

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

Číslo projektu:CIII-RO-0814-00-2122
Doba riešenia:2021 - 2022
Koordinátor projektu:PhD Taranu Ilinca, WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA
Spoluriešitelia:za FF UMB: Korgová Monika, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:áno