Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe