Valenčné potencie slovies v kontraste

Informácie o projekte

Verb Valency Potentials in Contrast

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0084/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Zázrvicová Monika, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:Očenáš (Z), Chovancová, Klimová, Veselá, Křečková, Gálisová, Hrčková (D); SAV: Levická, Gajdošová (D)
Zahraničný projekt:nie