Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0577/21
Doba riešenia:13. máj. 2021 - 13. máj. 2021
Vedúci projektu:doc. Eva Palkovičová (FF UK)
Spoluriešitelia:za FF UMB: Reichwalderová Eva, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie