Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat