Vybrané publikácie členov KRO

Študijná príručka 2 Prehľad gramatiky, FS-SF slovníček, FS-SF terminologický slovníček

Študijná príručka 2 Prehľad gramatiky, FS-SF slovníček, FS-SF terminologický slovníček (Slovník)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2005. - 88 s.
Rok vydania:2005ISBN:80-7238-365-5

elena.baranova@umb.sk

Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine

Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KŘEČKOVÁ Vlasta
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2000. - 111 s.
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-399-8

vlasta.kreckova@umb.sk

Valenčné potencie slovies v kontraste

Valenčné potencie slovies v kontraste (Slovník)

Autor/Kolektív:M. Zázrivcová - K. Chovancová - D. Veselá - L. Ráčková - V. Křečková - K. Klimová - I. Očenáš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1176-8

Predkladaný slovník je vyústením snahy autorského kolektívu o synchrónne kontrastívne skúmanie valenčných a sémantických štruktúr konkrétne pätnástich najfrekventovanejších slovenských plnovýznamových slovies a ich...

Zápisky o válce občanské

Zápisky o válce občanské (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství LN, 2002. - 161 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-7106-431-9

Studie o vybraných aspektech Španělské občanskéválky 1936-1939, jiri.chalupa@umb.sk