Analytické sondy do textu 3

Informácie o publikácii

Analytické sondy do textu 3

Analytické sondy do textu 3

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva - GYORGY, Ladislav - ŠUŠA, Ivan (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-643-6
Počet strán:250

Zborník z konferencie