Syntaxe du français, exercices

Informácie o publikácii

Syntaxe du français, exercices

Syntaxe du français, exercices

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena - CHOVANCOVÁ Katarína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. - 118 s.
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0164-6

vysokoškolské skriptá, elena.baranova@umb.sk, katarina.chovancova@umb.sk