Syntaxe du français (schémas et exemples)

Informácie o publikácii

Syntaxe du français (schémas et exemples)

Syntaxe du français (schémas et exemples)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2002. - 76 s.
Rok vydania:2002
ISBN:80-8055-689-X

elena.baranova@umb.sk