Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? I. časť

Informácie o publikácii