Valenčné potencie slovies v kontraste

Informácie o publikácii

Valenčné potencie slovies v kontraste

Valenčné potencie slovies v kontraste

Autor/Kolektív:M. Zázrivcová - K. Chovancová - D. Veselá - L. Ráčková - V. Křečková - K. Klimová - I. Očenáš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1176-8
Počet strán:292

Predkladaný slovník je vyústením snahy autorského kolektívu o synchrónne kontrastívne skúmanie valenčných a sémantických štruktúr konkrétne pätnástich najfrekventovanejších slovenských plnovýznamových slovies a ich...