Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 - 1939