Découvrir et pratiquer le slovaque

Informácie o publikácii

Découvrir et pratiquer le slovaque

Découvrir et pratiquer le slovaque

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena - KŘEČKOVÁ Vlasta - LEMAY Diana - POGNAN Patrice
Vydavateľstvo:Paríž: Langues et Mondes l Asiathèque
Rok vydania:2007
ISBN:978-2-91-525546-1
Počet strán:164

slovenčina pre frankofónnych používateľov, elena.baranova@umb.sk, vlasta.kreckova@umb.sk