Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seminár s psychológmi z Poľska

Bližšie informácie nájdete na https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/fotogaleria/seminar-s-psychologmi-november-2012.html