3. ročník recitačnej súťaže Puškinov pamätník

III. ROČNÍK KATEDROVÉHO KOLA RECITAČNEJ SÚŤAŽE
PUŠKINOV PAMÄTNÍK

 

Veršami Michaila Jurieviča Lermontova, jedného z najvýznamnejších ruských básnikov 19. storočia, sa na Katedre slovanských jazykov začal 23. apríla III. ročník katedrového kola PUŠKINOVHO PAMÄTNÍKA, recitačnej súťaže, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu.


Úvod i záver príjemného ‒ na umelecké zážitky bohatého ‒ stretnutia študentov-rusistov i pedagógov katedry, obdivovateľov ruského jazyka, patril veršom básnika a spisovateľa Michaila Jurieviča Lermontova, ktorého 200. výročie narodenia si rusistická obec v tomto roku pripomína.


V podaní talentovaných mladých ľudí zazneli verše M. J. LERMONTOVA (Patrícia Tkáčová, Terézia Bartušová), A. S. PUŠKINA (Zuzana Macková, Renáta Zacharová, Tomáš Biganič), A. ACHMATOVOVEJ (Lenka Truchlá, Jana Vrabcová), B. ACHMADULINOVEJ (Alexandra Solárová), M. CVETAJEVOVEJ (Martina Šoltésová, Dominika Ščuroková), B. OKUDŽAVU (Michaela Klimentová, Jana Suská), KONSTANTINA SIMONOVA (Natália Palčeková), SERGEJA JESENINA (Matej Ďurčenka), VLADIMÍRA VYSOCKÉHO (Zuzana Žipaj-Mišková) i SHAKESPEAROVE verše v preklade Borisa Pasternaka, ktoré tak neopakovateľne prednášal V. Vysockij. Hamletov monológ na súťaži zarecitoval Dávid Očenáš. Publikum si vypočulo aj úryvok z románu L. N. TOLSTÉHO Vojna a mier, ktorý predniesla Claudia Galambošová.

Porota pracovala v zložení:
predsedníčka: prof. Larisa Sugay, DrSc.
členovia: Mgr. Anton Repoň, PhD.
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Mgr. Kamila Brtková, PhD.
PhDr. Milada Jankovičová, CSc.
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.
Tatiana Stoiková, PhD.
Mgr. Alla Borisenková

Poradie:

1. miesto: Zuzana Macková, 3. ročník (Rj PT)
2. miesto: Tomáš Biganič, 1. ročník (Aj – Rj UA)
3. miesto: Lenka Truchlá, 3. ročník (Rj PT)
Divácku cenu získala Martina Šoltésová, 1. roč. (Špj – Rj).

III. ročník katedrového kola PUŠKINOVHO PAMÄTNÍKA 2014 venovali recitátori umeleckému i ľudskému odkazu Michaila Jurieviča Lermontova. Mladá generácia rusistov na Katedre slovanských jazykov opäť dokázala, že jej hlas má silu i čaro. Nezanedbateľnou bola príjemná, priateľská a vzácne ľudská atmosféra, z ktorej budú účastníci dozaista žiť a čerpať energiu aj v dňoch prozaických.


Tešíme sa na budúci ročník recitačnej súťaže, ktorá tak intenzívne vchádza do povedomia našej katedry vďaka záujmu mladých rusistov o slovo ruských majstrov pera.

Doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.


Banská Bystrica 24. 04. 2014