Knižný dar Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - JUGRA a RCVK Bratislava

Dňa 10. 04. 2019 na pôde Katedry slovanských jazykov FF UMB sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie knižného daru Chanty-Mansijského autonómneho okruhu – Jugra, Ruská federácia, ktorú reprezentoval dekan Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity doc. Dmitrij Larkovič, DrSc. 
Súčasťou odovzdania knižného daru bolo aj slávnostné podpísanie Dohody od ďalšej spolupráci medzi našimi pracoviskami do konca roku 2020. 

Časť knižného daru odovzdali zástupkyne Fondu Russkij Mir Natalia Yadryshnikova a Natalia Čumak, ktoré Katedre zároveň darovali časopisy Russkij mir venované Ruským centrom pre vedu a kultúru v Bratislave.