Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia «Русская культура в современном мире» (филология, культурология, транслатология)

Občianske združenie Rossija v Banskej Bystrici, Občianske združenie Mladá Rossija a Katedra slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovali pri príležitosti životného jubilea prof. Larisy Sugay, DrSc. 10. – 11. decembra 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu   «Русская культура в современном мире» (филология, культурология, транслатология).
Na konferencii vystúpili domáci a zahraniční účastníci, ale aj absolventi štúdia na Katedre slovanských jazykov a súčasní študenti bakalárskeho a magisterského programu.