Odborný seminár Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg

Dňa 12. 11. 2012 sa na pôde Centra poľského jazyka a kultúry uskutočnil medzinárodný odborný seminár pod názvom Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Spolu s centrom boli jeho organizátormi Poľský inštitút v Bratislave a Katedra slovanských jazykov FF UMB.