Otvorenie Centra poľského jazyka a kultúry

Dňa 9. 10. 2012 sa na Fakulte humanitných vied UMB uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra poľského jazyka a kultúry. Podujatím sa zavŕšilo úsilie pracovníkov banskobystrickej polonistiky a Poľského inštitútu v Bratislave o vytvorenie ustanovizne, ktorá by sa na pôde Univerzity Mateja Bela stala nielen propagátorom poľského jazyka a kultúry, ale aj fórom výmeny skúseností a nadväzovania kontaktov medzi slovenskou a poľskou kultúrnou verejnosťou.