Poetický večer s Wojciechom Wenclom

Poľský inštitút v Bratislave a pracovníci polonistiky Katedry slovanských jazykov FF UMB pripravili pre banskobystrickú verejnosť diskusný večer s poľským básnikom a nezávislým publicistom Wojciechom Wenclom, laureátom prestížnej literárnej Ceny Józefa Mackiewicza. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 3. 2012 v Centre nezávislej kultúry Záhrada, moderoval lektor poľského jazyka Mgr. Jakub Pacześniak a tlmočila študentka 4. ročníka polonistiky Eva Removčíková. Súčasťou programu bolo čítanie poézie v poľštine a v slovenčine (v preklade študentov 5. ročníka polonistiky), multimediálna prezentácia diel a živá diskusia.