Poľská otázka počas prvej svetovej vojny

13. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UMB uskutočnila prednáška prof. Czesława Brzoza z Inštitútu histórie Jagelonskej univerzity v Krakove venovaná tematike poľskej otázky v období prvej svetovej vojny a ceste Poľska k znovuzískaniu nezávislosti. Prednáška bola doplnená ukážkami krátkych filmov, ktoré prezentovali dôležité osobnosti poľského boja za nezávislosť.