Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Predvianočné posedenie polonistov 2012