Ruská Maslenica

       Študenti a pedagógovia Katedry slovanských jazykov pripravili na 22.02. rozlúčku so zimou a privítanie jari – sviatok, ktorý v Rusku poznajú pod názvom Maslenica. Sviatok je veselý, radostný, ľudia sa zabávajú, navštevujú, ich stoly sú vždy štedro prestreté. Pomyselný bohatý stôl bol súčasťou aj našej Maslenice na Katedre slovanských jazykov. Nechýbali na ňom ani palacinky, jedlo pripomínajúce svojím tvarom životodarné slniečko. V tomto roku oslavovali sviatok v Rusku od 20. do 26. februára, po ňom sa už začal 48-dňový pôst.
      Programom Maslenice sprevádzala prof. Larisa Sugay, DrSc. Okrem toho, že pani profesorka je významnou odborníčkou v odbore ruská literatúra a kultúra, disponuje aj výtvarnými vlohami, vďaka ktorým vzniklo fantastické Čučelo – slovenská Morena.
     Maslenicu otvorili študentky 2. ročníka, Irina a Naďa. V ruskom národnom kroji a ruským slovom privítali všetkých, ktorí sa prišli zoznámiť s Maslenicou, jej tradíciami a zvykmi.
     V rámci programu vystúpili študenti 1. ročníka: Mirka, Miroslav, Jakub a Matúš: v prezentácii oboznámili publikum so sviatkom Maslenicy a zarecitovali verše venované sviatku vítania jari; po nich sa publiku predstavili so zábavnou scénkou o azbuke dvaja študenti z Erasmu. Spolu s nimi v scénke zahrala aj Zuzana Škorvanková, študentka 2. roč. Program dozaista pobavil všetkých prítomných aj vtipnými hádankami pani profesorky, ktoré vyskúšali pohotovosť a dôvtip publika.

       Podujatie pripravila Katedra slovanských jazykov v priestoroch FF UMB na Tajovského 51 prvý raz. Tešíme sa, že sme na ňom mohli privítať aj študentov z iných katedier a veríme, že podujatia, ktoré budeme pripravovať, sa stanú nielen zdrojom nových vedomostí o ruskej kultúre, ale budú aj príjemným stretnutím ľudí dobrej vôle.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.