Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seminár s psychológmi - november 2012

Centrum poľského jazyka a kultúry pripravilo pre študentov polonistiky už v poradí druhý pracovný seminár s odborníkmi zo Školiaco-terapeutického centra Self z Poľska. Netradičná a atraktívna forma kontaktu s poľským jazykom študentov zaujala a zo stretnutia odchádzali nielen s novými poznatkami, ale aj s trochu iným pohľadom na svojich kolegov a seba samých.