Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Современная интерпретация белорусской культуры

Katedra slovanských jazykov má vo svojich radoch aj pedagógov zo zahraničia.  Od septembra jej zostavu posilnila doc. Viktória Ľašuk, CSc., ktorá je pôvodom z Bieloruska.

O svojej rodnej vlasti si pre študentov a pedagógov katedry pripravila zaujímavé rozprávanie o najdôležitejších udalostiach z histórie i súčasnosti Bieloruska, o jeho osobnostiach, ktoré významnou mierou ovplyvnili dianie tejto slovanskej krajiny.

Prednáška vo forme prezentácie bola obohatená aj krátkymi filmovými ukážkami.