ŠVA 2013

Katedra slovanských jazykov zorganizovala 7. marca 2013 katedrové kolo ŠVA. Prezentovali sa ňom študenti v dvoch sekciách, v literárnovednej a translatologickej.