V. ROČNÍK RECITAČNEJ SÚŤAŽE PUŠKINOV PAMÄTNÍK

Odzneli básne i úryvky z prozaických diel majstrov pera ruskej literatúry 19. a 20. storočia. Publikum si vypočulo verše A. S. Puškina (Naďa Kurbatová, 1. roč. RJ PT), M. J. Lermontova (Jana Kaplánová, 1. roč. RJ PT), Anny Achmatovovej (Klaudia Müllerová, 1. roč. RJ PT), M. Cvetajevovej (Miriam Slezáková, 2. roč. Aj – Rj UA), ale aj J. Jevtušenka (Žofia Šutková, 1. roč. Aj – Rj PT), R. Roždestvenského (Lucia Tiščenkovová, 1. roč. Aj – Rj UA), V. Vysockého (Andrea Loužecká, 2. roč. Sj – Rj UA), J. Brodského (I. Demianko, 2. roč. Aj – Šj PT), E. Asadova (Monika Spodniaková, 2. roč. Aj – Rj UA). Z oblasti prózy si študentky vybrali poviedky A. P. Čechova (I. Zinčenko, 1. roč. RJ PT) a D. Charmsa (L. Adámiková, 1. roč. RJ PT).

 

 

Porota pracovala v zložení:

predsedníčka:      prof. Larisa Sugay, DrSc.

podpredníčka:    doc. Viktoria Liashuk, CSc.

členovia poroty: doc. Oľga Brandys, CSc.

                           doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

                           Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

Programom nás sprevádzala Natália Palčeková, študentka 3. ročníka (Aj – Rj PT).

 

Vzhľadom na to, že medzi vystupujúcimi boli aj ruskí a ukrajinskí študenti, porota sa v záujme spravodlivosti rozhodla udeliť ceny zvlášť nositeľom jazyka i  slovenským študentom.

Streda popoludní nebola venovaná len milovníkom ruskej poézie. Obzor publika sa rozšíril aj vďaka zaujímavej prezentácii o dvoch sviatkoch, ktoré majú pevné miesto v živote ruského človeka. Pripravili si ich študenti 2. ročníka, naši budúci kolegovia: Martin Eremiáš (Aj – RJ UA), Nikola Janovjáková (Sj – RJ UA), Andrea Pavellová (Aj – RJ UA), Jela Zatkovská (Sj – RJ UA) a Miriam Slezáková (Aj – RJ UA).  Predstavili dva sviatky: Maslenicu – ruskú obdobu slovenských fašiangov a Paschu – Veľkú noc.

Tretiu časť stretnutia rusistov našej katedry tvorilo rozprávanie Natálie Palčekovej a Michaely Klimentovej, študentiek 3. ročníka (Aj – Rj PT), o jazykovej stáži v Štátnom inštitúte A. S. Puškina v Moskve.

Autorky obohatili prezentáciu o fotografický materiál, ktorý zaujal nielen študentov v hľadisku. Pre pedagógov katedry bol milou spomienkou na roky študentské, neodmysliteľne spojené s jazykovým pobytom v Štátnom inštitúte A. S. Puškina v Moskve.

Všetci sme si so záujmom vypočuli rozprávanie o prednáškach a seminároch na moskovskej vysokoškolskej pôde. Rezonovali v ňom aj spomienky nielen na Moskvu ako mesto múzeí, divadiel, koncertných sál, historických pamiatok, ale aj stretnutí s pedagógmi, ktorých hodiny obohacovali odborne i ľudsky. 

 

Príjemné stretnutie sme zakončili sladko: pre vystupujúcich i publikum boli pripravené – ako symbol Пасхи, ruskej Veľkej noci– aj palacinky (po rusky блины), jedlo typické pre spomenutý sviatok.

Na „osladenie“ študentského, neraz náročného, života si mohli účastníci stredajšieho popoludnia odniesť aj sladké, škoricou voňajúce, perníčky.

Už teraz sa tešíme na VI. kolo recitačnej súťaže Puškinovho pamätníka s vierou, že sa na ňom stretnú nielen tí, ktorí prijali naše pozvanie v uplynulých dňoch, ale aj ďalší z radov študentov i pedagógov, obdivovateľov krásneho a melodického ruského slova.

 

 

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.