Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VI. ročník katedrového kola recitačnej súťaže Puškinov pamätník

Na Katedre slovanských jazykov sa po roku opäť zišli milovníci ruského slova, aby si vypočuli verše známych osobností ruskej poézie a prózy.

 VI. ročník súťaže bol venovaný 180. výročiu úmrtia A. S. Puškina, veľkého ruského básnika, ktorého nadčasové dielo rezonovalo aj na tejto súťaži.

Úvod patril hudobnému vystúpeniu.  Sonátu C-dur pre husle a čembalo (1. časť) Maxima Berezovského zahrala IRYNA ZINTCHENKO, študentka 2. roč.  Rj PT. Spolu s ňou sa predstavil aj huslista MICHAL VÝBOŠŤOK.  Skladba bola odmenená potleskom početného publika.

Na recitačnej súťaži vystúpilo 26 účinkujúcich, medzi ktorými sa predstavili aj študenti z Ukrajiny.

Puškinov pamätník sme začali prózou I. ANDRONNIKOVA (IRYNA ZINTCHENKO), ďalšiu časť súťaže už tvorili verše A. S. PUŠKINA (ROSTYSLAV KOZLOV, MARTINA DIDIČOVÁ, MATEJ OBROČNÍK, HANA SKUNCOVÁ a TOMÁŠ BIGANIČ).

V druhej časti súťaže zazneli básne M. J. LERMONTOVA (MIRIAM SLEZÁKOVÁ, MIRIAMA KYSELOVÁ), N. NEKRASOVA (NADEŽDA KURBATOVA), V. BRIUSOVA (LENKA ADÁMIKOVÁ), V. V. MAJAKOVSKÉHO (ŽOFIA ŠUTKOVÁ), S. JESENINA (DOMINIKA HORNÁ), M. LOCHVICKEJ (MONIKA SPODNIAKOVÁ), M. CVETAJEVOVEJ (LUCIA LEŠTINSKÁ, KINGA FEHÉROVÁ), V. TUŠNOVOVEJ (ERIKA PETRÍKOVÁ, SOŇA KUČIAKOVÁ), B. ACHMADULINOVEJ (VERONIKA ANDREÁNSKA), E. ASADOVA  (ANDREA LOUŽECKÁ, MARTIN EREMIÁŠ), A. ACHMATOVOVEJ (MARTINA JESENSKÁ), K. SIMONOVA (KRISTÍNA PALACKOVÁ), V. NEČUNAJEVA (JELA ZATKOVSKÁ), B. OKUDŽAVU (MIROSLAV KOVÁČ, LUCIA TIŠČENKOVOVÁ), M. ISAKOVSKÉHO (JAKUB ROBA).

 

Tohtoročný Puškinov pamätník zakončila nádhernou hrou na harmonike ANDREA LOUŽECKÁ, študentka 3. roč. Aj – Rj UA. Za pieseň Очи чёрные ju publikum odmenilo zaslúženým potleskom.

 

 

POROTA PRACOVALA V ZLOŽENÍ:

predsedníčka: prof. Larisa Sugay, DrSc.

členovia:          doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

                          doc. Viktória Liashuk, CSc.

                          Mgr. Olha Brandisz, CSc.

                          Mgr. Anton Repoň, PhD.

                          Mgr. Alla Borisenková

 

 

 

PORADIE

  1. Kategória po rusky hovoriacich študentov:
    1. miesto: NADEŽDA KURBATOVÁ, 2. roč. Aj – Rj PT

             (Н. Некрасов «Железная дорога»)

  1. miesto: ROSTYSLAV KOZLOV, 1. roč. Bc. EKUŠ                   

             (А.С. Пушкин «К морю»)

 

      2. Kategória slovenských študentov:

              1. miesto: ŽOFIA ŠUTKOVÁ, 2. roč. Aj – Rj UA               

                             (В.В. Маяковский «Хорошее отношение к  лошадям»);                                                                                                                                                                              

            2. miesto: ERIKA PETRÍKOVÁ, 3. roč.   Nj – Rj PT

                              (В. Тушнова «Сто часов счастья»; «Люблю?»);

           3. miesto: JAKUB ROBA (М. Исаковский «Русской женщине»).

 

         Divácku cenu získal MATIN EREMIÁŠ, 3. roč. Aj – Rj UA

                                           (Э. Асадов «Пусть меня волшебником назначат»).

 

Tohtoročný Puškinov pamätník sme organizovali prvý raz v priestoroch Filozofickej fakulty na Tajovského 40. Potešila nás účasť veľkého počtu študentov v radoch vystupujúcich, radosť sme však mali aj z toho, že vystúpenia si prišli pozrieť i študenti z iných katedier. Veríme, že účinkujúci zaujali krásnou ruštinou, úprimným úsilím podať čo najpresvedčivejší výkon a zanechať v publiku čo najhlbší dojem.

Recitačná súťaž Puškinov pamätník si získala ďalších priaznivcov. Veríme, že verše ruských majstrov pera zaznejú aj v ďalšom akademickom roku. Veríme aj v to, že stretnutia s duchovným odkazom bohatej ruskej literatúry budú spájať mladých ľudí z rôznych kútov nielen našej vlasti, ale aj z iných krajín.

 

 doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

Banská Bystrica 27.03.2017