Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VII. ročník katedrového kola recitačnej súťaže Puškinov pamätník

Úvod patril zmienke o výročiach narodenia významných predstaviteľov ruskej  literatúry, ktoré si pripomíname v tomto kalendárnom roku, napr. 28. marca uplynulo 150 rokov od narodenia Maxima Gorkého, 9. september je 190. výročím narodenia Leva Nikolajeviča Tolstého a 9. novembra si pripomenieme 200 rokov od narodenia Ivana Sergejeviča Turgeneva. Všetci spomenutí majstri pera svojou tvorbou zanechali pre našu generáciu duchovný odkaz v podobe slova.

Recitačná súťaž, na ktorej vystúpilo jedenásť súťažiacich, bola zostavená z ukážok poézie autorov 19. a 20. storočia. Puškinov pamätník uviedla úryvkom z  Puškinovho románu vo veršoch «Евгений Онегин» «Письмо Татьяны к Онегину»  LENKA BORDJUHOVÁ, študentka 1. roč. Mgr. Sj – Rj UA.

Puškinove verše pod názvom «У лукоморья дуб зелёный», ktoré básnik pôvodne napísal ako úvod k poéme «Руслан и Людмила», sme si vypočuli v podaní MIROSLAVA KOVÁČA, študenta 2. roč. Aj – Rj PT.

Verše Mariny Cvetajevovej zaujali DOMINKU HORNÚ, študentku 2. roč. Aj – Rj PT. Vybrala si pre nás báseň pod názvom «Мне нравится, что вы больны не мной».

Verše Konstantina Baťuškova pod názvom «К Дашкову» si publikum vypočulo v podaní MATEJA OBROČNÍKA, študenta 2. roč. Aj – Rj PT.

DOMINIK GAZDIČ, študent 2. roč. SJ – RJ PT, zarecitoval verše Vladimíra Vysockého pod názvom «Письмо».

Báseň Apollona Majkova, venované čarovnému obdobiu jari, si vybrala do súťaže KRISTÍNA PALACKOVÁ, študentka 2. roč. Aj – Rj PT.

Igor Severianin, poet „strieborného veku“, napísal v r. 1909 verše pod názvom «В июле», Na súťaži ich zarecitoval RADOSLAV DERIK, študent 1. roč. Rj PT.

Životné príbehy mnohých umelcov boli poznačené nepriazňou osudu. Básne Michaila Jurieviča Lermontova Ангел» a «И скучно и грустно», majstra pera, o ktorom môžeme hovoriť ako o renesančnej osobnosti svojej doby, predniesla MONIKA SPODNIAKOVÁ, študentka 2. roč. Aj – RJ UA.

Verše Michaila Isakovského pod názvom «Детство», ktoré sú spomienkou na neľahké obdobie detstva, si do súťaže vybral a zarecitoval JAKUB ROBA, študent 2. roč. Aj – Rj PT.

Čoskoro si pripomenieme 73 rokov od skončenia II. svetovej vojny. Zdalo by sa, že prešlo veľa času na to, aby slová v poézii alebo próze, slová opisujúce hrôzy vojnového šialenstva, dojímali, vyvolávali pocity smútku, súcitu a vháňali slzy do očí. Opak je pravdou. Stotožňujeme sa s tými, ktorí na stránkach kníh bojujú proti fašizmu, súcitíme s tými, ktorí stratou svojich blízkych prichádzajú o prepotrebný zmysel života, aby opäť vstávali ako fénix z popola.

Neznámeho hrdinu, ktorý píše list z frontu, nám v básni Konstantina Simonova  «Жди меня» priblížila Alexandra LADZIANSKA, študentka 1. roč. Aj – Rj PT.

Záver súťaže patril opäť veršom A. S. Puškina.  Z jeho bohatej tvorby sme si vypočuli «Зимнее утро» а «Зимний вечер» v podaní MÁRIA MURÍNA, študenta 2. roč. Hi – Rj UA.

 

Porota pracovala v zložení

 

predsedníčka: prof. Larisa Sugay, DrSc.

členovia:        Mgr. Olha Brandisz, CSc.

                      doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

                      doc. Viktória Liashuk, CSc.

                      Mgr. Martin Lizoň, PhD.

                      Mgr. Kamila Schillová, PhD.

  Poradie

 1miesto: Matej Obročník (2. roč. Aj – RJ PT)

 2. miesto: Lenka Bordjuhová (1. roč. Mgr. Sj – Rj UA)

                 Jakub Roba (2. roč. Aj – RJ PT)

 3. miesto: Miroslav Kováč (2. roč. Aj – RJ PT)

                 Mário Murín (2. roč. Hi – Rj UA)

 

Aj tento rok udelila porota divácku cenu. Prednesom Puškinových veršov ju získal Mário Murín, študent 2. roč. Hi – Rj UA.

V úvode súťaže odzneli slová velikána ruskej literatúry Leva Nikolajeviča Tolstého o sile slova: «Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти.»Pedagógovia i študenti Katedry slovanských jazykov – všetci veríme, že slovo z prednesených ukážok významných predstaviteľov ruskej literatúry 19. i 20. storočia bude i v ďalšej komunikácii spájajúcim a zjednocujúcim prvkom. Veríme, že krása ruského slova zarezonovala v každom, kto na recitačnú súťaž zavítal. Poteší nás, ak sa rady milovníkov ruskej literatúry zväčšia aj vďaka Puškinovmu pamätníku, ktorý opäť ukázal, ako nádherne môže znieť melódia ruského poetického slova v podaní slovenských študentov.

Do videnia na VIII. ročníku recitačnej súťaže Puškinov pamätník!

 doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.