VIII. ročník recitačnej súťaže Puškinov pamätník

VIII. ROČNÍK RECITAČNEJ SÚŤAŽE

PUŠKINOV PAMÄTNÍK

2019

 

 

10. apríla sa na Katedre slovanských jazykov uskutočnil VIII. ročník recitačnej súťaže pod názvom Puškinov pamätník.  Po roku sa opäť stretli milovníci ruskej poézie a prózy, aby prežili príjemné chvíle s krásou ruského poetického slova.

 

Na tohtoročnej súťaži sme privítali aj vzácnych hostí z ďalekého Surgutu, zo Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity, ktorí boli nielen poslucháčmi, ale zaujali aj miesta porotcov.

Puškinov pamätník sme venovali 220. výročiu narodenia Alexandra Sergejeviča Puškina, veľkého ruského básnika, spisovateľa, dramatika a zakladateľa novodobej ruskej literatúry. Súťaž otvoril spomienkou naňho RADOSLAV DERIK (2. roč. RJ PT) básňou «Зимнее утро». DÁVID HRNKO (1. roč. Fj – RJ PT) si vybral do súťaže verše Jevgenija Jevtušenka «Спасибо». Z poézie Veroniky Tušnovovej sme si vypočuli báseň «Улыбаюсь, а сердце плачет», ktorú predniesla ALEXANDRA LADZIANSKA (2. roč. Aj – Rj PT).

S poviedkou Daniila Charmsa «Что теперь продают в магазинах» vystúpila LENKA ADÁMIKOVÁ (1. roč. Mgr. RJ PT). MÁRIO MURÍN
(3. roč. Hi – Rj UA) zarecitoval dve básne Sergeja Jesenina  «Гой, ты Русь» a «О верю, верю   ̶  счастье есть».  BARBORA HNATOVÁ
(1. roč.Aj – Rj PT) si do súťaže zvolila úryvok z Puškinovho románu vo veršoch «Письмо Татьяны к Оненину».  BáseňRóberta Roždestvenského «Вся жизнь впереди» odznela v podaní KRISTÍNY KRIGOVSKEJ (1. roč. Aj – RJ PT). TÍMEA HUMENÍKOVÁ (1. roč. Aj – Rj PT) zarecitovala Puškinove verše z Eugena Onegina «Гонимы вешними лучами». JAKUB ROBA (3. roč. Aj – Rj PT) zaujal prednesom básne Michaila Isakovského «На перекрестке». Recitačnú súťaž uzavreli Puškinove verše «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» v podaníKATARÍNY VASIĽOVEJ (1. roč. Aj – RJ PT).

 

Porota pracovala v zložení:

predsedníčka:                          prof. Larisa Sugay, DrSc.

členovia poroty:            

 

 

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

doc. Dmitrij Larkovič

doc. Tatiana Sirotkina

doc. Jelena Breusova

doc. Nikolaj Ganuščák

 

 

Umiestnenie

 

  1. miesto:  MÁRIO MURÍN (3. roč. Hi – Rj UA)

 

      2. miesto:   DÁVID HRNKO (1. roč. Fj – Rj PT)

 

      3. miesto:   LENKA ADÁMIKOVÁ (1. roč. Rj PT (M))

 

Divácka cena: MÁRIO MURÍN (3. roč. Hi – Rj UA)

 

 

Ďakujeme všetkým recitátorom za pôsobivé vystúpenia. Sme radi, že krása ruského poetického slova opäť raz pomohla vytvoriť príjemné stretnutie študentov, pedagógov i vzácneho publika.

 

Katedra slovanských jazykov sa teší na IX. ročník Puškinovho pamätníka v roku 2020.

 

 

 

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.