Výstava o Varšavskej univerzite

Centrum poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FF UMB pripravilo v spolupráci s Múzeom Varšavskej univerzity a Poľským inštitútom v Bratislave výstavu, ktorá obrazom a slovom približuje históriu jednej z najväčších a najstarších univerzít v Poľsku. Akademická obec UMB si ju môže pozrieť v aule FHV na Ružovej do konca februára 2013. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Foto: Mgr. Jakub Pacześniak