Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácia o knižnici a knižničných jednotkách

Základné informácie o knižnici nájdete v prílohe.

Prílohy ku stránke: