Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Letné kurzy poľského jazyka v Poľsku

Milé študentky, milí študenti,

 

dávame Vám do pozornosti letné kurzy poľského jazyka v Poľsku, ktoré organizuje NAWA v spolupráci s poľskými univerzitami.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

  informácia v poľštine

infromácia v angličtine