Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zakladajúca listina