Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúra, literatúra, jazyk

Kultura, literatura i język w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Seminarium nt. Kultura, literatura i język w nauczaniu języka polskiego jako obcego odbyło się 12 listopada 2008 r. w Państwowej Bibliotece Naukowej w Bańskiej Bystrzycy.

Z wykładami przybyli pracownicy polskich uczelni. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Mieczysław Balowski z Uniwersyteu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił referat pt. Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich.

Polski film przybliżył prof. dr hab. Tadeusz Miczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w wykładzie Andrzej Wajda w kinie polskim. W seminarium udział wzięła także dr Grażyna Balowska z Uniwersytetu Opolskiego, która zaprezentowała Kaszubszczyznę w perspektywie ekolingwistycznej.

Kultúra, literatúra, jazyk