Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška R. Cudaka

Wykład prof. dr hab. Romualda Cudaka

Wizyta prof. dr hab. Romualda Cudaka – literaturoznawcy specjalizującego się w interpretacji poezji współczesnej, pracownika Zakładu Poetyki Historycznej i Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, przez wiele lat dyrektora SJiKP, miała miejsce w marcu 2008 r. 

Profesor Cudak – autor książek o twórczości Rafała Wojaczka i Mirona Białoszewskiego zaproponował studentom lekturę wierszy tych właśnie twórców. Pan Profesor prowadził też wykład na temat kolędy, ujmujący ją w perspektywie literackiej i kulturowej.

Justyna Cembrowska

Prednáška R. Cudaka