Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reklama

Seminarium Językoznawcze i kulturowe aspekty reklamy

W kwietniu 2009 prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – pracownik Katedry Języków Słowiańskich na UMB w Bańskiej Bystrzycy, koordynator programu studiów język polski i kultura, a jednocześnie pracownik Zakładu Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze UŚ zorganizowała w naszym ośrodku seminarium o reklamie, w którym uczestniczyli studenci kulturoznawstwa UŚ oraz pracownicy i studenci naszej polonistyki. Podczas spotkania omawiano językoznawcze i kulturowe aspekty reklamy. Żywą dyskusję wywołało zwłaszcza zagadnienie roli folkloru w przekazie reklamowym, co wynikało z uznania, jakim kultura ludowa cieszy się na Słowacji.

Justyna Cembrowska

Reklama